Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri

  Sáng 2/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIII – đơn vị số 1, đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1.

  Tại buổi tiếp xúc, cử tri 10 phường trong quận đã bày tỏ sự hài lòng về hoạt động của Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIII – đơn vị số 1, trong thời gian qua đã làm tốt vai trò cầu nối với nhân dân. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều vấn đề chưa được như mong mỏi của nhân dân. Chẳng hạn như nhiều văn bản pháp luật chưa ban hành đã sửa đổi; bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng còn hạn chế, tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy công quyền vẫn còn tiếp diễn.

  Một số ý kiến cử tri đề nghị cần phải có sự cải tiến trong công tác tiếp xúc cử tri, nên tổ chức các đoàn đi về cơ sở gặp gỡ cử tri để cho đông đảo người dân được tham gia thường xuyên và bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình. Mặt khác, các cử tri đề nghị Quốc hội và Chính phủ tăng cường đôn đốc hoạt động của các Bộ, ngành có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là các vấn đề kiềm chế lạm phát, giá cả thị trường, chủ động kiểm soát tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm…

  Trong buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời trực tiếp 11 vấn đề xung quanh lộ trình để Quốc hội có thể tự làm luật, việc tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát của Quốc hội, chống tham nhũng và tổ chức bộ máy, cải tiến tiếp xúc cử tri, vấn đề lạm phát và mức sống của người dân hiện nay, tình hình biển Đông và mở rộng dân chủ trong công tác xây dựng Đảng.

  VOV