Chuẩn nghèo mới: Thu nhập 1,5 triệu đồng/người/tháng ở nông thôn và 2 triệu đồng/người/tháng ở thành thị

(VOH) - Chiều 29/12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã 7 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia. Việc xây dựng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ để xác định, nhận diện chính xác hơn, toàn diện hơn hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và đối tượng khác thụ hưởng các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời làm cơ sở thực tiễn để xác định mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

chuẩn nghèo mới, voh.com.vn

Thủ tướng đồng ý chủ trương ban hành chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng.

Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 có 2 tiêu chí để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình là tiêu chí về thu nhập và tiêu chí về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gồm 12 chỉ số: dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin; việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình).

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 1,5 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 2 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng (nông thôn) - 2 triệu đồng (thành thị) và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết thời gian áp dụng chuẩn mới là khi cải cách tiền lương.

Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 gồm thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị 900.000 đồng/người/tháng; thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường trở lên. Hộ cận nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một triệu đồng; khu vực thành thị 1,3 triệu đồng; tiêu chí khác là thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường trở lên.

Tin liên quan