Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Còn nhiều chỉ tiêu đặt ra trong công tác DS-KHHGĐ

  (VOH) - Hôm qua, chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình đã mít tinh trọng thể kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7.

  Tại buổi lễ, chi cục trưởng chi cục dân số - kế hoạch hoá gia đình TP bà Tô Thị Kim Hoa đã phát biểu:

  Kết quả cuộc tổng điều tra dân số cho thấy TPHCM là TP có quy mô dân số lớn nhất (trên 7,1 triệu người) so với 63 tỉnh, thành. Tốc độ tăng dân số cao thứ 2 so với khu vực Đông Nam Bộ (khoảng 3,5%) trong đó tăng cơ học là 2,5%, dự báo tốc độ tăng dân số cơ học vẫn tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đó , chi cục dân số - kế hoạch hoá gia đình TP đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng như giảm mức sinh, giảm sinh con thứ 3, đạt chỉ tiêu vận động kế hoạch hoá gia đình đặc biệt là duy trì giữ được tổng tỷ suất sinh là 1,52 con, đạt dưới mức sinh thay thế.

  Cũng trong buổi mít tinh sáng nay, ngành đã tổ chức khen thường cho 5 phường và 443 khu phố, ấp giữ vững mức giảm sinh và không có trường hợp sinh con thứ 3 duy trì từ 1 đến 2 năm qua./

  Nhất Hương