Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công an TPHCM tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thể dục thể thao

    (VOH) - Công an TPHCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thể dục thể thao.

    Với phương châm “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, trong 5 năm qua các đơn vị của Công an TP luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao và rèn luyện thể lực, qua đó duy trì và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

    Thoại Diễm