Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

    (VOH) - Chiều 10/3, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, công chức trẻ, công dân trẻ và thầy thuốc trẻ tiêu biểu TP.HCM về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

    Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp 1992 cho phù hợp với tình hình hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng: ở Điều 21, 34 lần lượt quy định: “Mọi người có quyền sống”; “Mọi người có quyền tự do kinh doanh” là chưa đầy đủ nên sửa đổi, bổ sung thành: Mọi người có quyền sống theo quy định của pháp luật; Mọi người có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; ở Điều 39 nên quy định thêm khoản 3 với nội dung: vợ chồng có quyền ly hôn; Điều 50 nên quy định rõ ràng: Mọi người có quyền và nghĩa vụ nộp thuế để xây dựng đất nước; ở khoản 3 Điều 66 cần có thêm điều khoản quy định: Nhà nước cần tạo điều kiện cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có việc làm ổn định; Điều 123 khoản 2 quy định: “Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp”, nên sửa đổi thành: Mọi văn bản pháp luật phải xây dựng dựa theo Hiến pháp.

    Mỹ Hương