Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công điện khẩn số 96 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW

    (VOH) - 22 giờ tối qua, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương – Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn số 96 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau.

    Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến của bão số 15.  Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và Kiên Giang thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 94, số 95 của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và áp thấp nhiệt đới; tiếp tục thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động về nơi trú tránh thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, vùng cửa sông. Tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền  đặc biệt các tàu nhỏ hoạt động ven bờ; kiểm tra và có phương án di chuyển đảm bảo cho lồng bè, nuôi trồng thủy sản. Kiên quyết không để người trên tàu, thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

    Minh Tâm