Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công Đoàn Quận Tân Bình nhìn lại 1 năm hoạt động

    (VOH) - Năm 2010, Quận Tân Bình có hơn 200 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động được khen thưởng tại cơ sở. Phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong sản xuất, Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở đã vận động công nhân viên chức - lao động thực hiện hơn 50 đề tài, công trình làm lợi hơn 2 tỷ đồng.

    Liên đoàn lao động quận Tân Bình đã triển khai nhiều phong trào thi đua tăng năng suất như phong trào “Thi đua Mùa xuân” lần thứ tư, qua đó các đoàn viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Liên đoàn lao động quận cũng chú trọng nâng cao trình độ học vấn, chăm lo đời sống cho công nhân lao động, năm nay đã hỗ trợ phát vay hơn 1 tỷ đồng cho 42 trường hợp công nhân lao động nghèo sửa chữa nhà với mức lãi ưu đãi.
    Năm 2011, Công đoàn quận Tân Bình sẽ tổ chức 3 phong trào thi đua là phong trào “Mùa xuân”, phong trào “Bàn tay vàng” và phong trào “vì người thợ” nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Tp nói chung./.

    Ngọc Hiếu