Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công đòan viên chức TP.HCM tập huấn công tác công đòan

    (VOH) - Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ , năng lực hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt đối với cán cán bộ công đoàn mới tham gia làm công tác công đoàn .

    Trong 2 ngày 11 và 12/11/2010 , BCH Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho gần 1000 cán bộ công đoàn cơ sở . Nội dung tập huấn gồm Chuyên đề công tác Tuyên giáo :Tuyên truyền miệng và Luật cán bộ công chức; chuyên đề công tác kiểm tra và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân ; chuyên đề công tác tổ chức, thi đua, nữ công ; chuyên đề công tác văn phòng và tài chính công đoàn .


    Thanh Nga