Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công đoàn Viên chức TPHCM hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho 87 gia đình thiệt hại do lũ

    (VOH) - Thể hiện tấm lòng “tương thân, tương ái” đối với đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tính đến ngày 1.11.2010 Công đoàn viên chức Tp đã tổ chức vận động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và thăm hỏi gia đình công chức, viên chức, lao động bị ảnh hưởng lũ lụt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố cũng đã trao cho 85 Cán bộ công chức, viên chức, lao động Tp  có thân nhân ở miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt mỗi trường hợp 3.000.000 đồng , cùng thư thăm hỏi , thể hiện tấm lòng của công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh tới gia đình công đoàn viên bị thiệt hại ./.


    Thanh Nga