Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Quốc hội bầu

    Sáng 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với Đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố, thảo luận dự thảo đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

    Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Tại Hội nghị, nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội và góp ý về việc hàng năm tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Đại biểu Huỳnh Thành Lập-đoàn TPHCM cho rằng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm phải được công bố công khai, người không đủ số phiếu tín nhiệm quá ½ so với tổng số đại biểu Quốc hội hai lần liên tiếp sẽ được xem xét trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức. Còn theo đại biểu Lê Thị Nga-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để việc bỏ phiếu hiệu quả và chất lượng cần dựa trên chương trình hành động cụ thể của các chức danh đó. Bà Lê Thị Nga nói:

    Để hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương có hiệu quả, nhiều đại biểu đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương cần chủ động chọn địa phương tiếp xúc, tăng thời gian tiếp xúc trực tiếp và đi thẳng vào công việc, vấn đề cụ thể của các địa phương để nắm bắt tâm tư, nguỵên vọng của các cử tri ở địa bàn cũng như giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Chiều qua, Hội nghị tiếp tục thảo luận về dự thảo Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

    Hồng Yến (theo VOV)