Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Công tác dân vận trong tình hình mới

  (VOH) - Nói về công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những cán bộ Dân vận đã học tập và làm theo lời Bác trong từng công việc hằng ngày để đạt được những kết quả thiết thực.

  Tại hội nghị sơ kết Công tác Dân vận toàn quốc 6 tháng đầu năm 2014, Ban Dân vận Trung ương nhìn nhận một số kết quả đạt được đó là công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được cấp ủy quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc được quan tâm. Công tác dân vận gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

  Ông Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhìn nhận:


  Hội nghị trực tuyến sơ kết Công tác Dân vận toàn quốc 6 tháng đầu năm 2014 - Ảnh: QĐND.

  Riêng tại TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, công tác Dân vận tập trung một số nội dung như: triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương, góp phần cùng thành phố giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

  Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng lãnh hải Việt Nam đã có ảnh hưởng đến tâm lý người dân, đặc biệt là người Hoa đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Trước tình hình này, việc nắm tình hình, diễn biến trong các tầng lớp nhân dân là vấn đề quan trọng. Do đó, Ban Dân vận Thành uỷ đã chủ động tham mưu, phối hợp với Ban dân vận địa phương hướng dẫn cho nhân dân hiểu được chính sách của Đảng để bảo đảm ổn định tình hình; chủ động phối hợp các ngành lắng nghe ý kiến, động viên chủ doanh nghiệp - nhất là doanh nghiệp người Hoa, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Bên cạnh đó, vận động nhân dân đóng góp cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư, góp phần giữ vững biển đảo quê hương.

  Theo ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, công tác dân vận không đơn giản là nắm tình hình, mà còn chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tại địa phương để kịp thời đối phó, xử lý những vụ việc phát sinh:

  Với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu, một trong những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm chính là thực hiện công tác giảm hộ nghèo. Tại hội nghị sơ kết công tác Dân vận toàn quốc 6 tháng đầu năm 2014 vừa qua, ông Trương Minh Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2014 xoá 4.700 hộ nghèo, tức chỉ còn khoảng 5% hộ nghèo trên địa bàn. Đây là quyết tâm cao của tỉnh trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Việc vận động nhân dân đồng lòng chung sức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương để đạt được kết quả nhất định đã tạo sự phấn khởi cho nhân dân, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền:

  Để công tác Dân vận thực sự có chuyển biến mới theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, đòi hỏi các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải hướng về cơ sở, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Trước tình hình còn khó khăn chung, công tác Dân vận phải tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, để từ đó vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, cùng góp sức chung lòng xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

  Minh Hiệp