Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cuối năm 2010 Tp HCM kéo giảm số hộ nghèo còn 6,5%

    (VOH) - Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố trong 9 tháng năm đã có 6.061 hộ vượt chuẩn nghèo mới thuộc 8 quận, huyện của thành phố.

    Dự kiến kế hoạch đến cuối năm 2010 có 25.000 đến 30.000 hộ nâng thu nhập trên 8 triệu đồng/người/năm, kéo giảm tỉ lệ nghèo xuống còn 6,5% tổng hộ dân Tp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo năm 2010 theo chuẩn mới.

    Mỹ Hương

    .