Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận 1 lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

    (VOH) - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam quận 1 đã tổ chức Đại hội hội LHTN Việt Nam quận 1 lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

    Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên quận 1 thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện vì quận 1 an toàn, sạch đẹp, văn minh, lịch sự và phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2009 - 2014, hội LHTN Việt Nam quận 1 tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức nhiều chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho Thanh niên. Nhiệm kỳ mới, phấn đấu thực hiện 3 công trình thanh niên: “xây dựng công viên văn hóa thanh niên”; “thanh niên quận 1 tình nguyện vì an sinh xã hội” và công trình “thanh niên quận 1 - sống đẹp, sống có ích”.

    Mỹ Hương