Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số thành công tốt đẹp

    Chiều qua, Đại hội Đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã bế mạc.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

    Đại hội đã nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với sự nhất trí cao của các đại biểu bày tỏ quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh:

    (VOV)