Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 sẽ được khai mạc vào sáng 27 - 12

  (VOH) - Trong 2 ngày 27-28/12/2010, ĐH thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 sẽ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Thông tin trên vừa được bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước cho biết tại buổi họp báo tuyên truyền cho ĐH.

  Buổi họp báo giới thiệu về ĐH

  Chủ đề của Đại hội lần này là: Đoàn kết, năng động sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015.

  Tham dự Đại hội có 1.500 đại biểu là những người ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của Ban, Bộ, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và các địa phương, các cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các cá nhân điển hình, nhân tố mới, được phong tặng, suy tôn từ năm 2005 đến nay.

  Trong đó có 161 đại biểu là thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Chủ tich Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tình, thành phố trực thuộc trung ương; 338 đại biểu là cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân, đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng trong năm năm qua; 1001 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; 64 đại biểu tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 10 đại biểu Việt kiều tiêu biểu và năm người nước ngoài có công với Việt Nam.

  Đại hội nhằm tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2011-2015.

  ĐH