Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đăk Nông: Thu hồi gần 2.000ha đất rừng bị lấn chiếm

  Sau khi thu hồi, Đăk Nông giao diện tích đất này cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

  UBND tỉnh Đăk Nông đã có quyết định thu hồi gần 2.000 ha đất lâm nghiệp của các dự án sản xuất nông - lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng và Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Đức đang bị người dân lấn chiếm để giao cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

  Cụ thể, 4 công ty bị thu hồi đất gồm: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới (679,3ha), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Đầu tư Long Sơn (751,6ha), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 59 (554ha), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (130ha).

  Ảnh minh họa

  Diện tích đất bị thu hồi là một phần diện tích được UBND tỉnh Đăk Nông giao cho các đơn vị trên thuê để thực hiện các dự án sản xuất nông - lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, diện tích này đang bị người dân lấn chiếm canh tác và các công ty không có khả năng xử lý nên tự nguyện trả về địa phương để bố trí sử dụng.

  VTV