Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đảm bảo thực thi đúng tinh thần của Hiến pháp

  Ngày 26/12/2013, tại Trụ sở Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động.

  Thay mặt Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nhấn mạnh, việc thông qua Hiến pháp là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta; qua đó, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó. Đồng thời trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng; các thành viên của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, thành viên Ban Biên tập, Tổ Giúp việc, đồng bào cử tri trong và ngoài nước đã đóng góp cho thành công của bản Hiến pháp.

  Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành công của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; khẳng định với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, khoa học, trách nhiệm cao, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã hoàn thành trách nhiệm đặc biệt của mình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, nhiệm vụ không kém phần quan trọng là tổ chức việc triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH.

  Tổng bí thư đề nghị, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, MTTQVN và các cơ quan tổ chức hữu quan khẩn trương tổ chức triển khai thi hành hiến pháp đồng bộ thống nhất và hiệu quả để kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp và ý thức tôn trọng chấp hành và bảo vệ Hiến pháp.

  TTXVN