Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đảng bộ Hội LHPN TP giữ vững danh hiệu "trong sạch vững mạnh"

  (VOH) - Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015, đã tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ qua, đánh giá những mặt mạnh và những mặt hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, nhằm phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

   Đại Hội Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố lần thứ XIII- nhiệm kỳ 2010-2015.

  Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ cơ quan Hội LHPN TP.HCM đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên và người lao động; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Hoạt động Hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
  Hoạt động Hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, mang tính thiết thực, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, thể hiện tính xã hội hóa cao, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng được nhu cầu bức xúc , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, nữ lao động nhập cư, công nhân nhà trọ qua đó, tăng cường sức mạnh đoàn kết trong phụ nữ tôn giáo, dân tộc đã ngày càng nâng cao uy tín của tổ chức Hội. Bộ máy tổ chức Hội từng bước được được củng cố, chất lượng cán bộ Hội ngày càng nâng lên .Tử lệ Hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bình quân tăng trên 39%, tỷ lệ hội viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt gần 20%.
  Qua phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ Hội đạt trong sạch - vững mạnh 5 năm liền, trong đó năm 2007 đạt Trong sạch vững mạnh; có 5/7 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh liên tục, có hai chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu ba năm liền, được Đảng ủy Khối khen thưởng; trên 80% đảng viên được phân loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sáu đảng viên đạt xuất sắc ba năm liên tục... Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội, điều tâm đắc nhất mà đảng viên trẻ Trần Thị Ngọc Tuyết - bí thư Đoàn thành niên cơ quan, quan tâm là:

  Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 13( 2010 - 2015), Đảng bộ Hội LHPN TP đặt mục tiêu: lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết các tầng lớp PN, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của PN. Đảng ủy đề ra một số giải pháp như sau:
  Phấn đấu giữ vững đảng bộ TSVM, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, kết hợp chặt chẽ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia góp phần xây dựng các đoàn thể vững mạnh, là quyết tâm của Đảng bộ Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 ./.
   

  Thanh Nga