Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cần tạo chuyển biến sau kiểm điểm

  (VOH) - Ngày 10/11, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã tham dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

  Theo báo cáo của Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trong đợt này, tập thể Đảng ủy Tổng công ty tập trung kiểm điểm 3 nội dung theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, trong đó dành phần lớn thời gian tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm chủ quan; nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

  Nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy tập trung lãnh đạo trong thời gian tới là: Chú trọng hơn nữa đối với công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; Tập trung vào sản xuất kinh doanh đối với ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,…

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị trong quá trình kiểm điểm cần bám sát 3 nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 để kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần trách nhiệm; cần phân tích những ưu điểm, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân; phương hướng khắc phục khuyết điểm trên cả 3 nội dung cấp bách và các vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành nhằm tạo chuyển biến ngay sau kiểm điểm.

  Minh Tâm