Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế

    (VOH) - Năm 2013 là một năm thành công của công tác đối ngoại TP.HCM. Thành phố đã triển khai hiệu quả phương châm “Ngoại giao phục vụ kinh tế”. Bên cạnh các chuyến thăm hữu nghị, giao lưu văn hoá thì các hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm được triển khai sâu rộng, nhiều dự án đầu tư, thương mại, du lịch được xúc tiến. Các hoạt động hơp tác, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm được TP.HCM và các địa phương các nước bạn triển khai đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, như: giao thông, môi trường, cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, khai thác nguồn vốn ODA…

    Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

    Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ năm 2014, phóng viên Đài TNND TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM chung quanh công tác đối ngoại của thành phố.


    Vũ Sơn