028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cho gần 700 đài truyền thanh huyện

Theo dự thảo đề cương Đề án "Quản lý, phát triển hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020", sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và truyền dẫn các chương trình phát thanh của gần 700 đài trên cả nước.

Chiều 15/3/2017, tại Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin & Truyền thông Đoàn Công Huynh đã chủ trì cuộc họp góp ý kiến về dự thảo đề cương chi tiết Đề án "Quản lý, phát triển hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020". Cùng tham dự có các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ giúp việc Đề án nêu trên.

Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở Đoàn Công Huynh chủ trì cuộc họp

Vụ trưởng Đoàn Công Huynh cho biết: ngày 3/3/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Đề án "Quản lý, phát triển hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020" gồm 14 thành viên do Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo làm Trưởng ban. Các ủy viên gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội. Sau đó, dự thảo đề cương chi tiết của Đề án đã được tích cực xây dựng.

Theo dự thảo đề cương chi tiết của Đề án, việc xây dựng Đề án này là rất cần thiết để góp phần đạt được mục tiêu "củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân" của Dự án 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Một số quan điểm xây dựng Đề án cũng đã được xác định rõ, gồm: Quản lý, phát triển hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện bảo đảm để đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền.

Hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện là phương tiện phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương cấp huyện; Phát triển hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên cơ sở hiện trạng, tinh gọn bộ máy, tập trung hiện đại hoá trang thiết bị, xây dựng nội dung chương trình phù hợp đáp ứng như cầu thông tin thiết yếu của người dân địa phương, đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khí khăn.

Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, ứng dụng số hoá trong sản xuất và truyền dẫn các chương trình phát thanh của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Mục tiêu chung hướng tới của Đề án là: Quản lý, phát triển hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện tập trung, thống nhất và đồng bộ; Xây dựng cơ chế, chính sách để ổn định hoạt động; Củng cố đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Được biết, hiện cả nước có gần 700 đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện với cơ cấu gần như mỗi quận, huyện, thị xã có một đài phát thanh hoặc đài truyền thanh - truyền hình.

Dự kiến tháng 10/2017, Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án và Đề án sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc đến năm 2020.