Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn: Hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học

    Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

    Thông tư quy định mức hỗ trợ chi phí đối với người tham gia học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng). Cụ thể, lao động nông thôn diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn  với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

    NLĐ