Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đề nghị trang tin điện tử tổng hợp không phải xin phép

  UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin - truyền thông góp ý về dự thảo nghị định thay thế nghị định 97/2008 về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng.

  Theo UBND TP, trang thông tin điện tử tổng hợp là nơi đăng lại nguồn tin chính thức của các cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước.

  Đây là nguồn tin chính thống, được xuất bản và quản lý chặt chẽ nên việc đưa lại các thông tin này trên các trang thông tin điện tử tổng hợp cần phải được ủng hộ và đẩy mạnh.

  UBND TP.HCM kiến nghị không thực hiện cấp phép với các trang thông tin điện tử tổng hợp, thay vào đó nên quy định tất cả các trang thông tin điện tử (bao gồm cả trang thông tin điện tử nội bộ, chuyên ngành) cần đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

  TTO