Đến năm 2030, quận 1 trở thành quận văn minh hiện đại phát triển trong khu vực châu Á

(VOH) - Vừa qua, quận 1 đã tổ chức Lễ phát động xây dựng quận văn hóa giai đoạn 2013 - 2030, trong đó tập trung xây dựng con người mới, xã hội mới, với các giá trị nền tảng làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của quận 1. Mục tiêu là đưa quận 1 phát triển ngang tầm với các quận trung tâm của các đô thị phát triển ở khu vực châu Á vào năm 2030. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn với bà Lê Thị Liên - Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Đến năm 2030, quận 1 trở thành quận văn minh hiện đại nghĩa tình và phát triển ngang tầm với các quận trung tâm của các nước phát triển ở khu vực châu Á. (ảnh:  Ashui)


* Quận 1 vừa phát động xây dựng quận văn hóa giai đoạn 2013 - 2030, xin bà cho biết quận đã có những bước chuẩn bị gì để có thể thực hiện mục tiêu này?

Bà Lê Thị Liên: Từ cuối năm 2012, khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc chọn quận 1 làm điểm để xây dựng quận văn hóa, Đảng bộ quận 1 đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, làm tiền đề cho sự phát triển chung của quận. Từ đó đã có các lớp chuyên đề dành cho cán bộ chủ chốt, Đảng viên như lớp tư duy đột phá, sáng tạo, tư duy logic, và xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng quận văn hóa. Quận ủy đã ban hành Nghị quyết xây dựng quận văn hóa, UBND quận xây dựng đề án xây dựng quận văn hóa. Các chỉ tiêu trong Nghị quyết và trong đề án đều lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, và vừa qua, quận đã tổ chức hội nghị triển khai đề án này.

* Như mục tiêu đề ra là xây dựng quận 1 đến năm 2030 phát triển ngang tầm với các quận trung tâm của các nước phát triển ở khu vực châu Á. Như vậy, lộ trình thực hiện những bước đi tiếp theo là như thế nào?

Bà Lê Thị Liên: Theo lộ trình dự kiến, trong năm 2014, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện trên cơ sở các chỉ tiêu, giải pháp, hình thành và phát triển các chuẩn mực văn hóa trong từng lĩnh vực, hoàn thành công tác tổng hợp các tiêu chí văn hóa cộng đồng của quận 1 để triển khai đến nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2020, xây dựng quận cơ bản đạt các tiêu chí văn hóa và hình thành các giá trị mới. Ví dụ như người dân thì lịch sự, cán bộ công chức, viên chức thì thân thiện, làm việc có trách nhiệm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyên được nâng lên. Giai đoạn 2020 đến năm 2025, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng quận văn hóa. Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hành được các giá trị cốt lõi là: đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong cuộc sống và trong công việc, mang lại niềm tin thực sự của tầng lớp nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền của quận 1. Từ năm 2026 đến năm 2030, đạt được mục đích đề ra, trong đó thể hiện rõ sự thay đổi về ý thức, về sự tự giác trong đóng góp của mỗi cá nhân cho sự phát triển bền vững của quận 1.

* Khi quận 1 được thành phố chọn làm điểm để xây dựng quận văn hóa, thì quận 1 đã có những thuận lợi nhất định, tuy vậy cũng không hẳn là không có những khó khăn. Xin bà chia sẻ đó những thuận lợi cũng như những thử thách gì, đang đặt ra cho lãnh đạo quận 1 khi xây dựng quận văn hóa ?

Bà Lê Thị Liên: Khi thực hiện xây dựng quận văn hóa, chúng tôi đã xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do đây là hình thức mới. TP chọn quận 1 làm điểm, tuy nhiên hiện nay xây dựng quận văn hóa chưa có chủ trương chung của Trung ương, các bước thực hiện và mục tiêu của quận văn hóa trước nay chưa có khuôn mẫu. Chúng tôi phải tự xây dựng mới nên phải làm chậm, làm chắc. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn thì quận 1 cũng có nhiều thuận lợi, đó là sự đồng thuận và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ giai đoạn xây dựng đề án cho đến nay đều có sự tham của tất cả cán bộ công chức, Đảng viên, đồng thời có sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của người dân. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho quận 1 xây dựng quận văn hóa trong thời gian tới.

 

* Việc xây dựng một danh hiệu văn hóa thì quan trọng nhất vẫn là tính thực chất. Lãnh đạo quận chú trọng đến những yếu tố nào để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu này?

Bà Lê Thị Liên:
Khi xây dựng đề án quận văn hóa thì chúng tôi đã suy nghĩ đến điều này. Để xây dựng thành công quận văn hóa thì phải thực chất, phải thực sự có hiệu quả. Quận đã xác định các mục tiêu mang tính thực chất và giao cho từng ban ngành, đơn vị phải tự bàn thảo để đề ra mục tiêu, giải pháp riêng cho mình. Những mục tiêu này phải gắn với các nhiệm vụ của các đơn vị và bám theo mục tiêu chung của quận là: nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng con người quận 1 đoàn kết, trách nhiệm, chủ động. Nghĩa là không chạy theo những tiêu chí quá cao, mà phải tiến hành thực hiện những nội dung thực tế, khắc phục những tồn tại, khó khăn để từng bước xây dựng và nâng dần hiệu quả quản lý nhà nước, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Để làm sao tiến tới mục đích cuối cùng là đến năm 2030, quận 1 trở thành quận văn minh hiện đại nghĩa tình và phát triển ngang tầm với các quận trung tâm của các nước phát triển ở khu vực châu Á.

Xin cám ơn bà.

Thoại Diễm