Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay" qua gần 400 tài liệu, hiện vật quý

    Triển lãm "Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay" đã khai mạc chiều qua tại Hà Nội nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Triển lãm giới thiệu với công chúng thủ đô gần 400 tài liệu, hiện vật, phim, ảnh... được lựa chọn từ các kho lưu trữ Trung ương, kho cơ sở của các bảo tàng, đặc biệt là của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều tài liệu, hiện vật quý lần đầu tiên được giới thiệu đã giúp công chúng hiểu rõ hơn những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

    Triển lãm cũng dành một phần quan trọng giới thiệu những tài liệu, hiện vật, công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước; hồi ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh của những người vinh dự được gặp Bác...

    VOV