Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Địa phương để xảy ra tệ nạn, người đứng đầu bị tước danh hiệu thi đua

    Theo chỉ thị của UBND TP.HCM vừa ban hành về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội, các quận huyện, phường xã, thị trấn và người đứng đầu sẽ bị xem xét hạ bậc thi đua, tước danh hiệu thi đua nếu để xảy ra tệ nạn xã hội ở khu vực thuộc phạm vi quản lý của mình.

    Chỉ thị nói trên cũng yêu cầu kiên quyết không cấp phép đối với hoạt động kinh doanh (ngành nghề karaoke, vũ trường...) ngoài quy hoạch được duyệt. Kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhưng không đảm bảo các điều kiện theo quy định...

    TTO