Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Điện thương phẩm tăng 15,3% trong 8 tháng

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: điện thương phẩm 8 tháng thực hiện hơn 55,1 tỷ Kw, tăng 15,3%.

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp nhận lưới điện hạ áp tại 366 xã để bán điện trực tiếp cho 513.503 hộ dân nông thôn.  Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự báo, tháng 9 tình hình cung ứng điện tương đối ổn định nhưng hệ thống điện thiếu công suất dự phòng do một số tổ máy nhiệt điện phải ngừng để xử lý sự cố và sửa chữa. Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 9 là bảo đảm cấp điện ổn định cho sản xuất và nhu cầu thiết yếu của xã hội./.

    VOV