Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đình chỉ công tác 8 cán bộ sai phạm trong việc chi trả lương tại các đơn vị công ích

  (VOH) - Theo thông tin từ Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đến chiều nay 4/9, Ban Thường vụ Thành ủy đã đình chỉ về mặt Đảng kể từ ngày 04/09/2013 đến ngày 04/11/2013 đối với các đồng chí:

      - Nguyễn Trọng Luyện, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị;

      - Trần Trọng Huệ, Đảng ủy viên Sở GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng;

      - Phạm Văn Vĩnh, Đảng ủy viên Sở GTVT, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn;

      - Trần Thiện Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh.

  Cùng ngày, Ủy ban nhân dân TPHCM cũng đã có quyết định đình chỉ về mặt chính quyền kể từ ngày 04/09/2013 đối với các đồng chí:

      - Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị;

      - Trần Minh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng;

      - Nguyễn Nhật Tấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn;

      - Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh.

  Trong thời gian vừa qua, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị công ích nêu trên đã có những sai phạm trong việc chi trả lương tại đơn vị.


  Công nhân Công ty Thoát nước đô thị lao động tại công trường - Ảnh: dantri.

  <br>