Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM góp ý cho dự án Luật Việc làm đã được chỉnh lý

  (VOH) - Chiều 3/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự án Luật Việc làm đã được chỉnh lý.

  Nhiều ý kiến đóng góp tại hội thảo cho rằng: Cần xác định vai trò của doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo, kèm cặp tay nghề để sử dụng người lao động trong doanh nghiệp. Ngoài ra, trong Luật Việc làm cũng cần quy định rõ thêm vai trò của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ ngành liên quan và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc cung cấp thông tin. Bởi việc xây dựng thông tin thị trường lao động sẽ phục vụ cho việc hoạch định chính sách về việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

  Đối với chính sách hỗ trợ việc làm, cần có chính sách ưu đãi, đầu tư, miễn giảm thuế, tập trung cho vay vốn đối với các đối tượng là hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ mà tạo “nhiều” việc làm cho lao động nữ, người khuyết tật và dân tộc thiểu số. Cũng cần quy định cụ thể doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động này “nhiều” là bao nhiêu thì được vay vốn để tránh phát sinh cơ chế “xin, cho”.

  Dự thảo Luật Việc làm cũng cần quy định rõ: Lương ghi trên hợp đồng và các khoản phụ cấp khác đối với khu vực mà tiền lương do người chủ sử dụng lao động quyết định.


  Doanh nghiệp cần đào tạo tay nghề cho người lao động - Ảnh minh họa.

  Lệ Loan