Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 làm việc với tinh thần trách nhiệm cao

    (VOH) - Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội, trong đó có các vị đại biểu Quốc hội - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia với tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm đã đóng góp, thảo luận sôi nổi về những vấn đề trọng tâm được cử tri thành phố và cử tri cả nước quan tâm.

    Phóng viên Đài có cuộc phỏng vấn bà Võ Thị Dung - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về những đóng góp, thảo luận của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa 13:

    Quốc Dũng