Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo TPHCM

  (VOH) - Chiều qua 27/08, Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố.

  Tại buổi làm việc, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, thành phố có hơn 100 ngàn viên chức và gần 18 ngàn công chức nhà nước đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác và rèn luyện. Đặc biệt, thành phố có chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ; 500 thạc sĩ, tiến sĩ và chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn.

  Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Hứa Ngọc Thuận cho biết: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã có hiệu lực thi hành, nhưng Nghị định và các thông tư hướng dẫn vẫn chậm ban hành gây khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Ông Hứa Ngọc Thuận kiến nghị xem xét chế độ chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương nhằm đảm bảo chi phí sinh hoạt của công chức, viên chức thành phố.

  Ghi nhận những kết quả đã đạt được của Tp.HCM trong công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức, viên chức, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định những kiến nghị của Tp.HCM sẽ được Đoàn giám sát ghi nhận và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

  Thanh Hùng