Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đổi tên “Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm TPHCM”

    Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định đổi tên “Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm TPHCM” thành “Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM”, gọi tắt là “Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố”.

    Theo đó, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBNDTP làm trưởng ban; ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐTB-XH làm phó trưởng ban. Việc thay đổi tên gọi để phù hợp với nội dung thực hiện của chương trình giảm nghèo của TPHCM giai đoạn 3 (2009-2015) theo chuẩn mới với thu nhập không dưới 12 triệu đồng/người/năm.

    SGGP