Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào

  Chiều 1/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào do đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc và giao lưu hữu nghị với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

  Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp đồng chí Ki Kẹo Khảy Khăm Phi Thun Giám đốc Học viện Chính trị -Hành chính Quốc gia Lào đang trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

  Đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun chân thành cảm ơn đồng chí Tô Huy Rứa đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ trước tới nay, trong đó có việc giúp Lào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đồng chí đã thông báo với đồng chí Tô Huy Rứa một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; kết quả hợp tác giữa Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cũng như kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu hai Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia hai nước; khẳng định Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

  Đồng chí Tô Huy Rứa hoan nghênh Đoàn đại biểu Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào do đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc và giao lưu hữu nghị tại Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

  Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc và giao lưu hữu nghị của Đoàn tại Việt Nam lần này và kết quả hợp tác giữa hai Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia hai nước trong thời gian qua, góp phần quan trọng đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực và mong rằng hai Học viện hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, thông tin tư liệu và trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012”.

  CP