Du khách Nga thiệt mạng khi tắm biển ở Bình Thuận

Tin liên quan