Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Dư luận quốc tế hoan nghênh Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ

  (VOH) - Việt Nam đã chính thức được Đại hội đồng LHQ tín nhiệm bầu chọn làm thành viên Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014 - 2016.

  Dư luận quốc tế hoan nghênh Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ông Filippe Savadogo, Đại sứ - Đại diện thường trực Tổ chức Pháp ngữ tại LHQ cho biết: "Phải nói rằng, tôi rất hài lòng với việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng nhân quyền. Như thế, sức mạnh của Cộng đồng Pháp ngữ (Francofonie) sẽ được tăng cường. Tôi đã chứng kiến tất cả những nỗ lực của Việt Nam để đóng góp tích cực cho Cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có lĩnh vực nhân quyền”.

  Ông Santos Sergio, Phái đoàn thường trực Brazil tại LHQ nói: "Việc Việt Nam nhận được số phiếu cao nhất trong các nước ứng cử cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế với đất nước các bạn”.

  Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ chia sẻ:

  Phan Khanh (biên tập)