Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dự thảo luật chưa làm rõ vị trí, vai trò của Thủ đô

    Hôm qua (14-10), tổng kết các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Thủ đô, tại buổi hội thảo do Đoàn ĐBQH Thành phố tổ chức, Bà Phạm Phương Thảo, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Dự thảo Luật Thủ đô cần thể hiện cụ thể hơn, mang tính đặc thù hơn để đúng với tính chất, vai trò của thủ đô là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

    Đồng thời, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố, ông Trần Du Lịch, nhấn mạnh thêm:

    TTXVN