Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Dự thảo Luật Việc làm: Đề xuất bổ sung chế độ hỗ trợ duy trì việc làm

  Ngoài chế độ đối với người thất nghiệp (bảo hiểm thất nghiệp) đang áp dụng hiện nay, tại dự thảo Luật Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề xuất bổ sung chế độ hỗ trợ duy trì việc làm.

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đi vào cuộc sống, góp phần hỗ trợ người lao động và gia đình họ vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm mới.

  Tuy nhiên, chính sách này mới chỉ áp dụng đối với người lao động có giao kết hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên và người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên.

  Do vậy, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, dự thảo Luật Việc làm dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm việc làm bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm việc làm bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

  Bảo hiểm việc làm là bảo hiểm bắt buộc mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia, mục đích nhằm hỗ trợ duy trì và phát triển việc làm; ngăn ngừa thất nghiệp, hỗ trợ bù đắp một phần thu nhập và sớm đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động.

  Dự thảo Luật Việc làm quy định: Người sử dụng lao động gặp khó khăn do suy giảm kinh tế được hỗ trợ để duy trì việc làm khi có đủ 3 điều kiện: 1. Tham gia và đóng đủ bảo hiểm việc làm cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm việc làm tại đơn vị từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; 2. Đã sử dụng hết các nguồn tài chính để thanh toán tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm y tế, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động; 3. Có phương án duy trì việc làm cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

  Người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo lại cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.

  Ngoài ra, người sử dụng lao động vay tiền từ các tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng để trả tiền lương; tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm việc làm; bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề thì được hỗ trợ lãi suất tiền vay.

  Theo chinhphu.vn