Formosa đủ điều kiện vận hành thử nghiệm lò cao số 1

Các thành viên hội đồng đều cho rằng vấn đề môi trường ở Formosa đã được kiểm soát.

Ngày 10.5, hội đồng giám sát liên ngành đã họp xem xét, đánh giá toàn bộ quá trình khắc phục sự cố môi trường Formosa, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà và sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết Formosa đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm, hoàn thành đủ 17 hạng mục bảo vệ môi trường mà Bộ TN-MT yêu cầu bổ sung như hồ sinh học, trạm quan trắc online, trạm xử lý sinh hóa, dự án thu gom xử lý nước mưa chảy tràn...

Hội đồng giám sát liên ngành cũng đánh giá kết quả của tổ giám sát liên ngành với sự tham gia của Bộ TN-MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, ngành khác thực hiện từ tháng 7.2016 đến nay. Các thành viên hội đồng đều cho rằng vấn đề môi trường ở Formosa đã được kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Từ những đánh giá đó, hội đồng giám sát liên ngành đã kết luận đề nghị cho phép Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1, xưởng luyện thép trong 6 tháng. Hiện mỗi ngày đêm Formosa phát sinh 1.900 m3 nước thải sinh hóa từ lò luyện cốc.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm lò cao số 1 sẽ phát sinh thêm khoảng 300 - 500 m3/ngày đêm. Về khí thải, sẽ phát sinh một số loại như NOx, CO, Sox. Còn chất thải rắn, sẽ phát sinh chất thải thông thường, chất thải sinh hoạt, bùn thải nguy hại.

Trao đổi với Thanh Niên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sau khi hội đồng giám sát liên ngành thống nhất ý kiến Formosa đã đủ điều kiện để vận hành thử nghiệm, các bộ, ngành có liên quan cần có văn bản gửi đến Bộ TN-MT trước ngày 15.5 để Bộ tổng hợp báo cáo, trình Thủ tướng cho phép Formosa vận hành thử nghiệm.

Nguồn: TNO