Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gần 1.000 hội viên Hội người mù TPHCM được cấp thẻ BHYT

    (VOH) - Hội người Mù thành phố HCM đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2012 vào sáng nay. Trong năm 2011 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội người Mù thành phố cũng đã đạt được một số kết quả đáng kích lệ.

    Chương trình vay vốn tạo việc làm Thành hội đã giải quyết cho gần 130 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 750 triệu đồng. Thường xuyên mở các lớp dạy nghề massage cho học viên khiếm thị. Bên cạnh đó Hội cũng tổ chức chương trình chăm lo tết cổ truyền, trợ cấp, tặng quà cho gần 1.200 hội viên với tổng kinh phí gần 1 tỉ 300 triệu đồng. Gần 1.000 hội viên được cấp sổ BHYT. Trong năm 2012, thành Hội cũng đã đề ra phương hướng hoạt động như tiếp tục đẩy mạnh các lớp xóa mù chữ; tiếp tục triển khai chương trình vay vốn quỹ Quốc gia tạo việc làm. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hội viên đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội và BHYT theo chế độ.

    Ngọc Thanh