Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ghi nhận đóng góp của người làm báo cách mạng

  Ngày 17/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và toàn thể những người làm báo cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 85 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2010).

  Bức thư có đoạn: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng và đánh giá cao 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tập hợp đoàn kết của Hội Nhà báo Việt Nam, những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng của nước nhà, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới những người làm báo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đồng thời bày tỏ tin tưởng các cấp hội cùng toàn thể những người làm báo trong cả nước luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

  Ông Huỳnh Đảm tin rằng những người làm báo sẽ kịp thời phát hiện, tuyên truyền, động viên những điển hình tốt trong phong trào thi đua yêu nước, trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; lập thành tích thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước.

  (Vietnam+)