Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri: ĐB HĐND phải có sự phối hợp, kiên trì, bản lĩnh

  (VOH) - Ngày 7/5, HĐND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Đại biểu HĐND TP.HCM với chủ đề “Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân - thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm". Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- Chủ tịch HĐND TP.HCM đã chủ trì hội nghị.

  Tại Hội nghị, các đại biểu HĐND TP.HCM đã trao đổi kinh nghiệm qua thực tiễn thực hiện vai trò là đại biểu hội đồng nhân dân. Chia sẻ kinh nghiệm qua 3 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cho biết khi đại biểu HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri thì nhất thiết phải có mặt của chính quyền địa phương hoặc các phòng ban chức năng ở địa phương để cùng lắng nghe những phản ánh của cử tri, từ đó mới có sự đồng cảm để giải quyết kiến nghị của cử tri. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nói:


  Theo đại biểu Phạm Văn Đông, người đại biểu HĐND phải theo đến cùng các sự việc để giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị phản ánh. Đại biểu Phạm Văn Đông nêu:


  Đại biểu Trần Trọng Dũng thì cho rằng đại biểu HĐND không nên ôm đồm quá nhiều việc mà khi chọn việc nào thì phải theo tới cùng, làm đến nơi đến chốn để đáp ứng được các mong đợi của cử tri. Đại biểu Trương Lâm Danh thì chú trọng đến vai trò giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri…Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình thì các đại biểu HĐND TP.HCM cần tăng cường sự phối hợp, sự kiên trì bản lĩnh trong việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri:


  Những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm quý trong thực hiện nhiệm vụ mà các đại biểu HĐND TP.HCM chia sẻ qua hội nghị đã nêu cao trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND TP.HCM, phù hợp với những mong đợi mà cử tri luôn gửi gắm ở mỗi người đại biểu HĐND.

  Thoại Diễm