Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • "Giám sát của Mặt trận không phải để tìm khuyết điểm"

  (VOH) - Chiều 16/9, tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa 13 về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

  So với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành, dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) tăng thêm 5 chương với 24 điều, sửa đổi, bổ sung hầu hết các điều luật hiện hành.

  Ủy ban Pháp luật Quốc hội tán thành sự cần thiết phải sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm khắc phục những hạn chế trong thực tiễn thi hành, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cho hoạt động của MTTQ VN trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện Mặt trận được Hiến pháp quy định một số chức năng mới như: đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; thực hiện đối ngoại nhân dân…Do vậy, dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn về lý luận, thực tiễn các chính sách đề ra; rà soát, bổ sung cơ chế hoạt động; quy định trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa MTTQ với Nhà nước, các tổ chức thành viên của Mặt trận; phân định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật này với các Luật chuyên ngành có liên quan; xác định nguyên tắc, nội dung quy định trong Luật với Điều lệ MTTQ VN và các quy chế phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan tổ chức.

  Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Ủy ban Pháp luật Quốc hội tại Nhà khách Quốc hội.

   

  Một số ý kiến băn khoăn xung quanh việc Mặt trận có nên tổ chức Đoàn giám sát hay không, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Việc giám sát sẽ với hai khả năng, Nhà nước giám sát và khi nào Nhà nước không đủ sức giám sát thì mới cần đến dân. Trước năm 86, chúng ta có 20.000 doanh nghiệp quốc doanh, bây giờ có nửa triệu doanh nghiệp. Bộ máy giám sát chuyên trách không thay đổi. Bộ Y tế 180 người, Bộ Lao động Xã hội là 150 người, Bộ Nông nghiệp 800 người… Những người này chỉ để giám sát doanh nghiệp quốc doanh, bệnh viện công lập thôi, chứ đưa họ giám sát bệnh viện tư nhân là quá tải, vô phương. Do đó, nhân dân giám sát, thay vì chỉ có Nhà nước giám sát vì không đủ sức làm. Mà như vậy thì phải có tổ chức, đoàn thể Mặt trận để giúp Nhà nước khi nào quá tải không làm được, chứ không phải lúc nào cũng đi giám sát. Giám sát của Mặt trận không phải để tìm khuyết điểm, mà xác định tính chất bằng pháp luật, giám sát của Mặt trận phải ở cả hai chiều”. 

  Lệ Loan