Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Giới thiệu bổ sung nhân sự của Quốc hội

  (VOH) - Với 87,75% đại biểu tán thành, sáng nay 15/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2014. Theo đó, trong năm 2014, tổng số thu ngân sách là trên 495.000 tỷ đồng và tổng số chi ngân sách là gần 720.000 tỷ đồng.

  Ngoài ra, Quốc hội cũng chỉ đạo Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, ngành và từng tỉnh - thành phố theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội. Bên cạnh đó, phải phân bổ vốn đầu tư phát triển hợp lý, tập trung, ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản và các dự án có khả năng đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2014. Đặc biệt, hạn chế tối đa khởi công dự án mới; bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ). Các dự án có quyết định đầu tư phải thực hiện đúng mức vốn kế hoạch được giao, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản,...

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: HNM

  Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về công tác nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

  Buổi chiều, quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN, và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa.

  Quốc Dũng