Giông lốc làm 185 ngôi nhà ở Lào Cai bị tốc mái và sập đổ hoàn toàn