Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

    (VOH) - Công ty Xử lý Chất thải rắn Việt Nam vừa đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh trao 700 triệu đồng và Báo Người Lao Động 100 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ miền Trung.

    Tính từ đầu năm đến nay, Công ty Xử lý Chất thải rắn Việt Nam đã tham gia đóng góp cho các hoạt động xã hội hơn 2 tỉ đồng. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận sự đóng góp của các đơn vị, cá nhân số tiền hơn gần 17 tỷ đồng và gần 50 tấn hàng hóa; đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chuyển 16,75 tỷ đồng và hơn 33 tấn hàng hóa cho đồng bào vùng lũ miền Trung.

    Phan Khanh

    .