Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gò Vấp thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”

    (VOH) - Theo UBND quận Gò Vấp, từ ngày 20/5/2013 đến ngày 25/11/2013, UBND 16 phường đã thực hiện đăng ký khoảng 3.200 hồ sơ khai sinh, trong đó thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” là 2.400 hồ sơ, đạt tỷ lệ 76,5%; liên thông với Bảo hiểm Xã hội quận cấp hơn 3.000 thẻ Bảo hiểm y tế, tỷ lệ 99%; liên thông với Công an quận giải quyết trên 2.300 hồ sơ đăng ký thường trú, đạt tỷ lệ 79%.

    Việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, Bảo hiểm y tế và đăng ký quản lý cư trú đã được các đơn vị triển khai đạt kết quả tốt, đảm bảo thời gian quy định và tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho nhân dân, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính của quận. Trong năm 2014, quận Gò Vấp sẽ phấn đấu thực hiện liên thông 100% các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này.

    Quỳnh Anh