Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • "Hãy làm tất cả để mang lại lợi ích cho đất nước"

  Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp 25 cán bộ làm công tác đối ngoại mới được bổ nhiệm giữ cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài (nhiệm kỳ 2012-2015) trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

  Thủ tướng tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2012-2015. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

  Chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm vào các chức danh ngoại giao tại nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi các cán bộ ngoại giao không ngừng nỗ lực, phấn đấu phục vụ lợi ích của dân tộc, đất nước.

  Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước cả về đối nội và đối ngoại và với tư cách là sứ giả của Việt Nam tại nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hãy làm tất cả những gì có thể để mang lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn.

  Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của đất nước, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đồng thời, làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối đối ngoại chính đáng của Việt Nam, đó là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, cùng có lợi, sẵn sàng làm bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước, cùng tôn trọng lẫn nhau, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế… vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển, tạo sự sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức quan tâm tới hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, như mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hoạt động giao thương, đầu tư giữa Việt Nam với các nước, tranh thủ thêm nguồn vốn ODA, thúc đẩy du lịch, tăng cường hoạt động hợp tác về giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới…

  Cùng với đó, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần quan tâm hơn nữa công tác cộng đồng, công tác bảo hộ kiều dân, người lao động Việt Nam ở nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề độc lập, chủ quyền của đất nước…; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, xứng đáng với niềm tin cậy và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Thay mặt các đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào mới được bổ nhiệm hứa, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương trong triển khai thực chủ chương, đường lối chính sách đối ngoại của đất nước; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó./. 

  Theo TTXVN/Vietnam+