Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoàn tất phương án xử lý 9 ngân hàng yếu kém

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho biết phương án xử lý 9 ngân hàng thương mại yếu kém đã hoàn tất và trình Chính phủ.

    Theo NHNN, trong phương án chung xử lý 9 ngân hàng thương mại yếu kém, sau khi kiểm toán đặc biệt và kiểm toán độc lập sẽ để các ngân hàng này tự xây dựng phương án xử lý cho mình, chỉ khi không xây dựng được phương án riêng, NHNN sẽ can thiệp. Chưa biết kết quả tái cơ cấu ngân hàng thương mại sẽ hiệu quả đến đâu, nhưng giải pháp này đang được các ngân hàng thương mại ưu tiên thực hiện, thay vì tìm đối tác trong hệ thống để hợp nhất, sáp nhập.

    Theo SGDTTC