Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn lần thứ 4 khóa IX

    (VOH) - Sáng 6.6, Thành Đoàn TP đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn lần thứ 4 khóa IX. Hội nghị đã nghe các báo cáo và góp ý xung quanh các vấn đề: Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP giai đoạn 2013 - 2017; chương trình “Đoàn tham gia xây dựng Nông thôn mới”; “Tuổi trẻ TP với biên giới, hải đảo”; Quy hoạch, đào tạo Cán bộ Đoàn - Hội - Đội giai đoạn 2012 - 2017 và Nghị quyết về nâng chất lượng công tác giáo dục của Đoàn giai đoạn 2013 - 2017.

    Các báo cáo đã cho thấy sự sáng tạo trong thực hiện các giải pháp giáo dục truyền thống đến các thế hệ tuổi trẻ TP; phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Nông thôn mới; xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ biên giới, biển đảo, chủ quyền quốc gia.  Trong chương trình Quy hoạch, đào tạo Cán bộ Đoàn - Hội - Đội giai đoạn 2013 - 2017 và Nghị quyết về nâng chất lượng công tác giáo dục của Đoàn giai đoạn 2013 - 2017 đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, đảm bảo phục vụ tố cho công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí theo yêu cầu công tác cán bộ Đoàn - Hội - Đội giai đoạn 2013 - 2017. Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Thành Đoàn TP cho biết:

    Trong phiên làm việc chiều nay 6/6, hội nghị tổng hợp các ý kiến góp ý và thông qua Nghị quyết Hội nghị để xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X và Đại hội Đoàn TP lần IX.

    Mỹ Hương