Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị Ban chấp hành Thành Đoàn lần thứ 7 khóa 9: Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

    (VOH) - Hội nghị Ban chấp hành Thành Đoàn TNCS TPHCM lần thứ 7 - khóa 9 đã tập trung thảo luận, thông qua nghị quyết về đẩy mạnh công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2017.

    Hội nghị đã thông qua chương trình "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ" giai đoạn 2013-2017.

    Minh Hiệp